Skip to content

Logo

(ex)-Logo’s BUK BUK

Wat er ook gedaan werd,

vanaf het begin moest het wel goed gebeuren. Vandaar dat er snel

officiële lidmaatschapskaarten en aparte introductiekaarten werden

gemaakt.

 

Het logo van  BUKBUK, TENDENZ, SJJH of een combinatie hiervan heeft

verschillende vormen gekend.

Het eerste wat op een Logo leek werd gebruikt op

de lidmaatschapskaart en de introductiekaart zoals hieronder afgebeeld, een

rechthoek met daarbinnen een streep en de letters bukbuk.

lidmaatschap

Wat er ook gedaan werd,

vanaf het begin moest het wel goed gebeuren. Vandaar dat er snel

officiële lidmaatschapskaarten en aparte introductiekaarten werden

gemaakt

introductiekaart

Bovenstaande

tekst komt uit het BUKBOEK- een greep uit twintig jaar.

De kaarten werden vanaf het begin (1968)

gebruikt.


Rond 1980 zijn er verschillende logo’s in gebruik.

Het eerste werd gebruikt op het briefpapier en

officiele stukken.

logobukbukstreep

Het tweede kwam voor op de poster van BUKPOP 80.

jcbukbuk1980


In de jaren negentig was een logo met een krul in

gebruik, in twee vormen, een gekleurd en een zwart en wit.

logodebukcolorlogodebukbw


Rond de oprichting van de Stichting Jeugd en

Jongeren Heiloo in 1991 en daarna zijn er verschillende logo’s voor SJJH, BUKBUK

en TENDENZ en combinaties gemaakt.

Hieronder een aantal.

logosjjhblauwtendenzopbukbuk


Echter het logo dat na de verbouwing in 1991 het

meest is gebruikt is, is het logo hieronder, dat na het aanbrengen van

kunstwerken aan de voorkant van het gebouw meer in het gebruik kwam.

buktolhomelogo


PER INGAANDE VAN HET SEIZOEN 1998/1999 Heeft BUKBUK een nieuwe brouwer:

AMSTEL.

Ter ere hiervan werd er aan de buitenkant van het cafe het volgende Logo geplaatst


bukbuklogo2

Een later Logo voor BUKBUK zoals deze worden uitgegeven op ons briefpapier

bukbuklogo


Hierna waren er nog meerLogo’s, hier wordt nog aan gewerkt om deze nog toe te voegen.