Skip to content

Opheffing SWJJH (BukBuk en Tendenz)

Opheffing SWJJH (BukBuk en Tendenz) published on Geen reacties op Opheffing SWJJH (BukBuk en Tendenz)

Op 17 augustus 2015 heeft het bestuur van Stichting Welzijn Jeugd en Jongeren Heiloo helaas besloten de stichting op te heffen. Per 1 september 2015 is onze stichting niet meer actief in het jeugd- en jongerenwerk in Heiloo.
Wij betreuren deze beslissing zeer, maar zien vanwege teruglopende subsidies en oplopende kosten geen mogelijkheden meer de aan ons toebedeelde taken uit te voeren.
Door het opheffen van onze stichting zal Gemeente heiloo de taken omtrent het uitvoeren van jeugd- en jongerenwerk oppakken. Zij beraden zich hoe zij hier uitvoering aan gaan geven.

Wij hebben met veel plezier het jeugd- en jongerenwerk uitgevoerd. Wij bedanken iedereen die daar aan bij heeft gedragen.

Als u vragen heeft over het jeugd- en jongerenwerk in Heiloo, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente Heiloo (info@heiloo.nl).

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting Welzijn Jeugd en Jongeren Heiloo

Bron: Facebook pagina jcbukbuk